Operator podnośnika koszowego

Obsługa podnośnika koszowego nie jest tak prosta, jak się może wydawać. Nie każdy może się nią zajmować, ponieważ, aby pracować w taki sposób należy mieć potrzebne uprawnienia.

Jak je dostać? Dużo ośrodków we Wrocławiu proponuje tego rodzaju kursy, które uczą umiejętności wymaganych do prowadzenia podnosnika koszowego. Są to szkolenia odpłatne i składają się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. W trakcie części teoretycznej szkoleniowcy skupiają się na wiedzy ogólnej z obszaru serwisu podnośnika koszowego.Ściślej mówiąc nacisk położony zostaje na budowę maszyny, jej typy, a także ogólne reguły pracy budowlanej.Oczywiście podawane są także ogólne wiadomości dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Urzędu Dozoru Technicznego, który jest podstawowym organem kontrolującym funkcjonowanie wszystkich osób na placu budowy (w tym obsługujących podnosniki koszowe).

Druga część kursu obejmuje praktyczne aspekty i odbywa się na budowie.

Może być to bezpośrednio miejsce pracy kursanta lub zaaranżowana przez ośrodek szkoleniowy specjalna przestrzeń. Nie jest to koniec, ponieważ po zakończonym szkoleniu, należy zdać egzamin. Odbywa się on przed reprezentantami Urzędu Dozoru Technicznego danego okręgu (czyli jeśli przechodzicie kurs, np. we Wrocławiu, to tam również zaliczacie sprawdzian).

Pytania dotyczą zarówno aspektów teoretycznych, jak i praktycznych,więc trzeba się odpowiednio przygotować, gdyż poziom pytań jest wysoki. Dopiero po zaliczonym egzaminie można nazywać się certyfikowanym operatorem podnośnika koszowego i przejść do pełnienia obowiązków. W przeciwnym razie, pomijając nawet sprawę, że prowadzenie sprzętu bez certyfikatu jest bezprawne, zagrażamy życiu swojemu i innych ludzi..